Разом з тим документи


опубліковані в книзі, свідчать і про те, що, коли ВЧК не вдавалося вчасно розкрити й попередити виступ ворогів, це приводило до великого кровопролиття, до численних жертв. Особливо яскраво це видно на прикладі ярославського заколоту, при придушенні якого загинули сотні людей по обидва боки, і на прикладі вибуху в Леонтьевском провулку. Легко собі представити, яке кровопускання робітникам і селянам улаштували б білогвардійці в липні 1918 року й у вересні - жовтні 1919 року, якби підготовлювані ними повстання в Москві завершилися перемогою. На щастя, чекісти зуміли вчасно розкрити їхні задуми, ліквідувати їхні центри. У важкій, суворій боротьбі ВЧК відстояла завоювання Жовтня oт численного підступу таємних й явних ворогів. У цьому її історична заслуга перед революцією, перед радянським народом.
____________________

Документи книги

відбивають політичні програми антирадянських партій, форми їхньої підривної діяльності проти Радянської держави, вони дають подання про те, наскільки складна й небезпечна була обстановка в країні, яку реальну погрозу існуванню новому суспільному ладу, що зароджувався, створювали численні його вороги.
Поміщені в "Червоній книзі ВЧК" матеріали свідчать про мужність чекістів, їхньому героїзмі, самовідданості й відданості революції. Вони показують, як крок за кроком співробітники ЧК й особливих відділів накопичували досвід боротьби з ворогами Радянської влади, удосконалювали свою професійну майстерність. Із книги видно, що ВЧК не змогла б домогтися перемог над контрреволюціонерами, не зуміла б розкрити багато хто їх таємні, законспіровані центри, якби вона не опиралася на повсякденну допомогу мас.
____________________


Матеріали, опубліковані


в "Червоній книзі ВЧК", розкривають перед нами картину запеклої боротьби сил старого миру проти влади робітників і селян. Перед читачем низкою проходять представники самих різних антирадянських плинів і груп: монархісти й кадети, що не приховували своєї ненависті до нового ладу; праві есери й меншовики, що називали себе соціалістами, а на ділі боровшиеся проти Радянської влади; ліві есери й анархісти, організатори заколотів, убивств, вибухів, що прикривали свою щиру особу голосними фразами про ненависть до імперіалізму, про відданість ідеалам революції, про вірність трудовому народу. Різні партії, різні політичні плини. Але всіх їх поєднувала ненависть до більшовизму, до пролетарської диктатури.
____________________

В 1921 році всі засуджені

в справі "Тактичного центра" були по амністії звільнені з місць висновку. Деякі з них - Мельгунов, Левицкий й інші емігрували й продовжували боротьбу проти Радянської влади. Багато хто залишилися в СРСР, працювали в різних установах. Так, Н. М. Кишкин служив у Наркомздраве, Н. Д. Кондратьев займав відповідальну посаду в Наркомземе. В 1931 році він був необґрунтовано обвинувачений у контрреволюційній діяльності й притягнутий разом з А. В. Чаяновым до суду по сфальсифицированному справі так називаної "Трудової селянської партії". В 1988 році реабілітований. Професор Н. К. Кольцов став основоположником вітчизняної експериментальної біології, що видається радянським генетиком. Його обрали членом кореспондентом Академії наук СРСР. В 1940 році на підставі неправдивих обвинувачень Кольцова репресували. Згодом реабілітований.
____________________

Однієї з організацій,

 що входили в "Тактичний центр", була "Рада суспільних діячів". Його виникнення пов'язане із проходившим у серпні 1917 року в Москві нарадою суспільних діячів - членів Державної думи, кадетів, промисловців, цензових земцев, представників професури, осіб вільних професій. Нарада підтримала вимоги реакційного генералітету про встановлення в Росії "твердої влади", висловилося проти занадто ліберальної, на їхній погляд, політики Керенського. У жовтні відбулася друга нарада, що обрала постійно діючий "Раду суспільних діячів". До складу "Ради" увійшли кадети, промисловці, що були октябристи й діячі царського режиму. У лютому - березні 1918 року "Рада" виробив програму: боротьба з Радянською владою, відновлення "порядку" і приватної власності, визнання як єдино прийнятна форма правління в Росії конституційної монархії. Найбільш активними діячами "Ради" були Д. М. Щепкин, С. М. Леонтьев, що були товариші (заступники) міністрів внутрішніх справ - перший у царському, другий - у Тимчасовому уряді.
____________________